Legislația persoanelor juridice fără scop patrimonial (asiciații, fundații, etc)


Economia socială - editia I - 1 septembrie 2016 .
Asociatii si fundatii editia a VII-a-2 noiembrie 2011