• Legea contabilitatii si alte acte - editia a XV-a - 5 ianuarie 2017

Legea nr. 82/1991 - Legea contabilităţii - actualizată 
    
 Dispoziţii generale 
     Organizarea şi conducerea contabilităţii 
     Registrele de contabilitate 
     Situaţii financiare
     Contabilitatea Trezoreriei Statului şi a instituţiilor publice
     Contravenţii şi infracţiuni

     Dispoziţii tranzitorii şi finale 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2014 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991 - fragment

Decizia ICCJ nr. V/2007 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la aplicarea dispoziţiilor art. 6 alin. (2) din Legea nr. 82/1991, republicată şi ale art. 21 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind aprobarea Codului fiscal, referitor la posibilitatea deducerii taxei pe valoarea adăugată şi a diminuării bazei impozabile la stabilirea impozitului pe profit în cazul în care documentele justificative cuprind menţiuni incomplete, inexacte sau care nu corespund realităţii

Decizia ICCJ nr. IV/2008 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la încadrarea juridică a faptei de efectuare a unor înregistrări inexacte sau de a omite înregistrările în contabilitate, respectiv, la raportul dintre infracţiunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale şi aceea de fals intelectual prevăzută la art. 43 din Legea contabilităţii nr. 82/1991 

Ordinul MEF nr. 2219/2008 privind stabilirea personalului împuternicit să constate contravenţii şi să aplice amenzile prevăzute de Legea contabilităţii nr. 82/1991 

Ordinul MFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii 

Hotărârea Guvernului nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe

Legea nr. 241/2005  pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale - actualizată
     
Dispoziţii generale 
     Infracţiuni
     Cauze de reducere a pedepsei, interdicţii şi decăderi 
     Dispoziţii finale 

Decizia CC nr. 363/2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozișiilor art. 6 din Legea nr. 241/2005 pentru combaterea evaziunii fiscale

Decizia ÎCCJ nr. 17/2015 privind examinarea recursului în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie privind modul de soluţionare a laturii civile în cazul condamnării inculpaţilor pentru infracţiuni de evaziune fiscală prevăzute în Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare, în sensul de a lămuri dacă, dezlegând acţiunea civilă, instanţa urmează a dispune obligarea inculpatului condamnat pentru săvârşirea acestor infracţiuni fie la plata sumelor reprezentând obligaţia fiscală principală datorată şi la plata sumelor reprezentând obligaţiile fiscale accesorii datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală, fie la plata sumelor constând în creanţa principală datorată şi la plata dobânzii legale aferente, potrivit art. 1.088 din Codul civil

Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea O.u.G. nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată (ultimul act modificator O.u.G. nr.
32/2016).

     Măsuri pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar 
     Modificarea și completarea O.u.G. nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată
     Dispoziții tranzitorii și finale

Ordinul MFP nr. 1265/2016 privind aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor art. 41 din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată
 

Ordinul ANAF nr. 2047/2016 pentru aprobarea Procedurii de distribuire sau restituire în conturile, respectiv din conturile de venituri bugetare corespunzătoare a sumelor încasate în contul 50.86.09 "Disponibil din sume încasate reprezentând prejudiciul cauzat şi recuperat în condiţiile art. 10 din Legea nr. 241/2005"

 

 

 

Spune-ţi opinia

Notă: Codul HTML este citit ca şi text!
    Rău           Bun

Legea contabilitatii si alte acte - editia a XV-a - 5 ianuarie 2017

978-973-738-873-5

  • 10,00 Lei