• Dispozitii P.S.I. pentru birouri - editia a V-a - 2 mai 2017

CONŢINE:

Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor - ACTUALIZATĂ (ultimul act modificator O.G. nr. 17/2016)
       Dispoziţii generale 
       Obligaţii privind apărarea împotriva incendiilor 

               Obligaţii generale 
               Obligaţiile consiliului local şi ale primarului 
               Obligaţiile consiliului judeţean şi ale Consiliului General al MunicipiuluiBucureşti 
               Obligaţiile prefectului
               Obligaţiile autorităţilor administraţiei publice centrale 
               Obligaţiile administratorului, conducătorului instituţiei, utilizatorului şi salariatului 
               Obligaţiile proiectanţilor şi executanţilor 
               Obligaţiile cadrelor tehnice/personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor 
       Exercitarea autorităţii de stat în domeniul apărării împotriva incendiilor 
       Serviciile de urgenţă voluntare şi private 

               Dispoziţii comune 
               Constituirea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă voluntare sau private
               Drepturi, indemnizaţii şi despăgubiri ce se acordă personalului serviciilor de urgenţă voluntare sau private
       Răspunderea juridică 
       Dispoziţii finale   


Ordinul M.A.I.  nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă 
        Dispoziţii generale 
        Documentaţiile necesare pentru emiterea avizelor şi autorizaţiilor de securitate la incendiu și protecție civilă
        Desfășurarea activității de avizare şi autorizare 
        Valabilitatea avizelor şi autorizaţiilor  
        Dispoziţii finale  


Hotărârea Guvernului nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu

Ordinul M.A.I. nr. 262/2010 privind aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la spaţii şi construcţii pentru birouri
        Scopul şi domeniul de aplicare 
        Organizarea şi desfăşurarea activităţii de apărare împotriva incendiilor 
        Reguli şi măsuri de apărare împotriva incendiilor 

                 Reguli generale de apărare împotriva incendiilor 
                 Spaţii de depozitare 
                 Spaţii tehnice aferente construcţiei
                 Spaţii destinate preparării hranei şi servirii mesei 
                 Săli de conferinţe/şedinţe sau similare
                 Parcaje subterane, spaţii de garare şi parcări pentru autoturisme 
                 Arhive, biblioteci şi fişiere 
                 Săli aglomerate sau cu aglomerări de persoane 
                 Clădiri înalte şi foarte înalte pentru birouri 
        Evacuarea în caz de incendiu 
                 Prevederi generale 
                 Planificarea şi executarea exerciţiilor de alarmare/evacuare în caz de incendiu 
        Echiparea şi dotarea cu mijloace de protecţie împotriva incendiilor 
        Dispoziţii finale 

Hotărârea Guvernului nr. 915/2015 privind stabilirea criteriilor pentru oprirea funcționării ori utilizării construcțiilor sau amenajărilor determinate de încălcarea gravă a cerinței de securitate la incendiu în ceea ce privește periclitarea vieții ocupanților și forțelor de intervenție, neasigurarea stabilității elementelor portante, respectiv a limitării propagării focului și fumului în interiorul edificiului și la vecinătăți

Ordinul M.A.I.  nr. 138/2015 pentru aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea, verificarea, reîncărcarea, repararea și scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu 

 

Spune-ţi opinia

Notă: Codul HTML este citit ca şi text!
    Rău           Bun

Dispozitii P.S.I. pentru birouri - editia a V-a - 2 mai 2017

  • 12,50 Lei