• Asociatia de proprietari editia a XXIV-a - 3 aprilie 2017
CONŢINE:

Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari modificata prin Legea nr. 175/2010, prin Decizia C.C. nr. 670/2011, prin Legea nr. 76/2012, prin Legea nr. 34/2015, prin Legea nr. 277/2015 și prin Legea nr. 17/2016.
          Dispoziţii generale, definiţii 
          Înfiinţarea şi înregistrarea asociaţiei de proprietari 
          Drepturile şi obligaţiile proprietarilor 
          Organizarea şi funcţionarea asociaţiei de proprietari 
          Administrarea în asociaţia de proprietari 
          Cheltuielile asociaţiei de proprietari 
          Raportul dintre administraţia publică locală şi centrală şi asociaţiile de proprietari 
          Sancţiuni 
          Dispoziţii tranzitorii şi finale

Decizia CC nr. 67/2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 25 alin. (4) şi ale art. 26 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţilor de proprietari.

Legea nr. 175/2010 pentru modificarea Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţilor de proprietari.

Hotărârea Guvernului nr. 1588/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari 
          Dispoziţii generale 
          Înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi administrarea asociaţiei de proprietari 
          Capitolul III - nu are nume 
               Repartizarea cheltuielilor rezultate din întreţinerea, repararea şi exploatarea condominiilor 
               Repartizarea cheltuielilor pe număr de persoane 
               Repartizarea cheltuielilor pe consumuri individuale 
               Repartizarea cheltuielilor pe cota-parte indiviză de proprietate 
               Repartizarea cheltuielilor pe beneficiari 
               Repartizarea cheltuielilor pe consumatori tehnici 
               Repartizarea cheltuielilor de altă natură 
          Raportul dintre administraţia publică locală şi centrală şi asociaţiile de proprietari 
          Dispoziţii tranzitorii şi finale 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români - REPUBLICATA
          Dispoziţii generale 
          Organizareasi administrarea datelor R.N.E.P 
          Actele de identitate 
          Domiciliul şi reşedinţa 
          Sancţiuni 
          Dispoziţii finale 

Ordinul MEF nr. 1969/2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial 
          Sfera de aplicare 
          Organizarea contabilităţii în partidă simplă 
               Dispoziţii generale 
               Norme generale privind documentele justificative şi financiar - contabile 
               Registrele de contabilitate 
          Nomenclatorul privind principalele registre şi formulare, comune pe economie, privind activitatea financiară şi contabilă, utilizate de persoanele juridice fără scop patrimonial care organizează şi conduc contabilitatea în partida simplă 
               Registrul - jurnal 
               Registrul - inventar 
               Fişă pentru valori materiale 
               Jurnal privind operaţiuni diverse 
               Fişă pentru operaţiuni diverse 
               Fişă pentru operaţiuni diverse 
               Registrul privind evidenţa fondului de rulment (pentru asociaţiile de proprietari) 
               Registrul privind evidenţa fondului de reparaţii (pentru asociaţiile de proprietari) 
               Registrul privind evidenţa sumelor speciale (pentru asociaţiile de proprietari) 
               Registrul privind evidenţa fondului de penalizări (pentru asociaţiile de proprietari) 
               Lista de plată a cotelor de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari (pentru asociaţiile de proprietari) 
               Situaţia soldurilor elementelor de activ şi pasiv

Decizia CSJ nr. III/2002 privind recursul în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie, cu privire la împrejurarea dacă administratorul asociaţiei de proprietari sau de locatari are calitatea de funcţionar şi la încadrarea juridică a faptei acestuia de însuşire, folosire sau traficare, în interesul său ori pentru altul, de bani, valori sau alte bunuri pe care le gestionează sau le administrează

Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice
     Expunere de motive
     Dispoziţii generale
     Condiţii privind angajarea gestionarilor
     Garanţii
     Răspunderi
     Dispoziţii tranzitorii şi finale
     Lista infracţiunilor la care se referă articolul 4 din lege

Ordinul MCTI nr. 235/2008 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A.
     Dispoziţii generale
     Garanţii
     Dispoziţii finale
     Cuantumul garanţiilor în numerar şi funcţiile prin a căror ocupare angajatul dobândeşte calitatea de gestionar
     Contract de garanţie în numerar

Decizia CC nr. 548/2005 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 24, art. 25, art. 26 şi art. 27 alin. (2) din Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice

Decizia CC nr. 446/2004 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 26 din Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice

Decizia CC nr. 45/1996 privind excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 24 şi 25 din Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor organizaţiilor socialiste, modificată prin Legea nr. 54/1994

Legea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor
     Dispoziţii generale
     Poliţa de asigurare împotriva dezastrelor naturale
          Suma asigurată obligatoriu şi condiţiile asigurării obligatorii a locuinţelor
          Valabilitatea PAD
          Prima de asigurare
          Drepturi şi obligaţii ale asiguratului şi asigurătorului
          Obligaţiile autorităţilor administraţiei publice locale
          Cererile de despăgubire, constatarea daunelor şi plata despăgubirilor
          Locuinţele din condominii
     Constituirea, atribuţiile, organizarea şi funcţionarea PAID
     Contravenţii
     Susţinerea financiară a PAID
     Dispoziţii finale

Ordinul CSA/MAI nr. 6/87/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor,
alunecărilor de teren şi inundaţiilor

Ordinul ASF nr. 7/2013 privind forma şi clauzele cuprinse în contractul de asigurare obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor.
     DIspozitii generale  
     Clasificarea locuintelor  
     Obiectul asigurarii obligatorii a locuintelor 
     Polita de asigurare impotriva dezastrelor naturale - PAD  
     Prima de asigurare  
     Perioada de valabilitate a PAD  
     Riscuri acoperite 
     Riscuri excluse  
     Suma asigurata  
     Despagubirea  
     Obligatiile proprietaruluiunei constructii cu destinatie de locuinta  
     Dispozitii finale

Ordinul CSA nr. 7/2009 pentru punerea in aplicare a Normelor privind constatarea, evaluarea si lichidarea daunelor la asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren sau inundatiilor  
     Avizarea, constatarea si evaluarea prejudiciilor  
     Stabilirea despagubirilor  
     Plata despagubirilor  
     Dispozitii finale

Norma ASF nr. 6/2013 privind Pool-ul de Asigurare împotriva Dezastrelor Naturale
     Organizarea şi funcţionarea Pool-ului de Asigurare împotriva Dezastrelor Naturale

     Condiţiile şi documentele în baza cărora
     Comisia de Supraveghere a Asigurărilor acordă PAID autorizaţia de desfăşurare a activităţii de asigurare obligatorie a locuinţelor şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească acţionarii şi persoanele semnificative ale PAID
     Dispoziţii finale
     Documentele pe care acţionarii PAID au obligaţia de a le depune la sediul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor

Ghidul obligatiilor fiscale ale asociatiilor de proprietari 2016 (ANAF nu a publicat o alta varianta pentru 2017)

Noul COD CIVIL - fragment

Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice

 

Spune-ţi opinia

Notă: Codul HTML este citit ca şi text!
    Rău           Bun

Asociatia de proprietari editia a XXIV-a - 3 aprilie 2017

978-973-738-880-3

  • 20,00 Lei